Regressie & Reïncarnatietherapie

Tijdens regressietherapie herbeleef je dus in trance ervaringen uit het verleden. Er kan teruggegaan worden in het huidige leven (volwassenheid, kinder- of babytijd), in de baarmoeder, tijdens de geboorte of zelfs in vorige levens. Voor het ondergaan van regressietherapie is geloof in reïncarnatie/vorige levens niet nodig, wel de bereidheid om je eigen ervaringen serieus te nemen. Je onderbewustzijn selecteert zelf met welke ervaring gewerkt moet worden.

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit, ontstaat er inzicht in wat toen is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Omdat de omstandigheden nu anders zijn, passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je probleem. Met dit inzicht begint heling van jezelf. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend werken.

Er is diep in ons een plaats waar alle antwoorden zijn. Die plaats is alleen toegankelijk als je bereid bent om je diepste pijn te voelen. 

Herbeleving is een persoonlijke ervaring. Sommige mensen zien min of meer duidelijke beelden, anderen voelen vooral hun lichaam en weer anderen ‘weten’ het gewoon. Tijdens herbeleving blijf je je bewust van het contact met de therapeut, terwijl je tegelijkertijd beelden, gevoelens en andere indrukken uit het verleden ervaart. Hierdoor ontdek je hoe die vroegere ervaring tot nu toe heeft doorgewerkt.

Na een aantal sessies ontstaat zelfinzicht en bevrijding van je probleem. Op emotioneel niveau komt er vaak innerlijke kalmte, zelfacceptatie, meer zelfvertrouwen, beter kunnen uiten van verdriet of boosheid, maar ook beter kunnen genieten van het leven. Lichamelijk gezien kunnen spanningen en kwaaltjes verdwijnen die een psychische oorzaak hadden.

Obstakels en proeven in het leven zijn geen reden om op te gevenmaar een uitdaging om onszelf te verbeteren. De pijn is niet een excuus om terug te trekkenmaar juist een inspiratie om verder te gaan.